Лого на страниците.

Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев

Система Orphus

Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!

… я и Н. Котова не склонны придумывать языковую материю там, где её нет.
Мирослав Янакиев. Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х. В: Чуждоезиково обучение, 2017 (XLIV), кн. 6, с. 663. [pdf]

11 март 2018 — с любезното съдействие на проф. Петя Асенова и на уредника на сп. Съпоставително езикознание госпожа Ина Михайлова тук са достъпни

— Н. В. Котова, М. Янакиев. Какво е най-удобно да съпоствяме количествено в славянските езици в Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици, I, 1976, № 1, с. 27–39. [djvu] [един файл];

— рецензията на Мирослав Янакиев за R. Aitzetmüller. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. „Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et Dissertationes [Editores Rudolf Aitzetmüller, Linda Sadnik, Eckhard Weiher]“, tom XII, Freiburg i. Br., U. W. Weiher, 1978. 10 + 254 с. в сп. Съпоставително езикознание, VI, 1981. № 3–5, с. 256 261. [djvu];

— Мирослав Янакиев. Роман Якобсон (1896–1982) в сп. Съпоставително езикознание, VII, 1982, № 6, с. 79–81. [djvu]

— рецензията на Светомир Иванчев за „Стилистиката и езиковото обучение“ в сп. Съпоставително езикознание, 1983, № 2, с. 91–93. [pdf] [djvu];

— Светомир Иванчев. Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм (с две бележки към нея — на Божил Николов и на Надежда Котова и Мирослав Янакиев) в сп. Съпоставително езикознание, XIV, 1991, № 6, с. 5–12. [djvu];

— Мирослав Янакиев. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997) в сп. Съпоставително езикознание, XXII, 1997, № 4, с. 144–146. [djvu];

Сменен е и цитатът.

 

Може да прочетете трудовете на М. Янакиев през раздела Библиография. Търсете препратките (html, pdf, djvu), за да ги откриете. Друг начин да следите какво е прибавено напоследък, е да поглеждате в раздела Промените. Ако не знаете как да четете файловете във формат PDF или DjVu, погледнете раздела Разяснения за страниците, където има подробни обяснения.

 

На 9 ноември 2008 г. се навърши едно десетилетие, откакто загубихме професор Мирослав Янакиев. Едновременно с това през същата година се навършиха и 85 години от рождението му. Затова колегите на Мирослав Янакиев от Софийския университет посветиха традиционните Кирило-Методиевски четения (12 май 2008 г.) [pdf] на тези годишнини.

На откриването доцент Мая Байрамова изтъкна, че никой от нас няма право да твърди, че познава работата на професор Янакиев. Ако правилно съм разбрал, тя имаше предвид, че колкото пъти препрочетеш някоя от книгите или статиите на професор Янакиев, толкова пъти откриваш нещо, което преди това не си видял, не си забелязал, не си разбрал. През изминалите години това непрекъснато се потвърждава. Ще се опитам да го илюстрирам с един почти анекдотичен случай.

Веднъж Янакиев изрази учудването си от факта, че експерименталната фонетика все още не е извлякла от сонаграмите онези характеристики, които са съществени за езиковото общуване. Сонаграмата е много богата на информация за работата на мозъка, каза Янакиев, един ден невролозите ще могат по нея да познаят, например, че някой е заплашен да получи инсулт след десет години.

И наистина, днес невролозите и неврофизиолозите вече усилено изследват сонаграмите като диагностично средство. Докато в експерименталната фонетика май дори не е формулирана още задачата, която на Янакиев се виждаше така очевидна.

Затова създавам тези страници. Основната им цел е да направят по-достъпни работите на професор Янакиев. С особена надежда мисля за по-младите колеги, за студентите. От друга страна, смятам да включа и текстове за Мирослав Янакиев, както и документи.

Да е живот и здраве, тези страници могат да бъдат разширявани много. В раздела Разяснения за страниците обяснявам накратко какви програмни средства са ви необходими, за да четете текстовете, представени тук. Там разяснявам и как бихте могли да помогнете, ако имате желание за това.

Откъде идва името на страниците — MirYan?

Така в последните си години се подписваше Мирослав Янакиев. Навярно го правеше най-вече на шега — тържественото „професор Янакиев“ винаги малко го притесняваше, но може би вече му беше и по-трудно да се подписва…

Искам да изразя голямата си благодарност към Надежда Василиевна Котова и към Мирена Янакиева, които разрешиха да се публикуват работите на професор Янакиев тук и помогнаха за създаването на тези страници. Благодаря и на всички останали съратници, които се включиха, и — надявам се — ще се включат по-нататък в разработката на страниците, посветени на професор Янакиев.

Накрая искам да кажа, че всички текстове, достъпни тук, са обект на авторско право по силата на закона. Вие спокойно може да ги четете, да ги копирате и да ги разпространявате за всякакви учебни и образователни цели, защото такава е волята на носителите на авторските права. Но ако искате да ги използвате за комерсиални цели, трябва да се свържете с тях (с носителите на авторските права) и да постигнете договореност.

И най-накрая, с известно неудобство, искам да напомня, че когато използвате или цитирате текстове от тези страници, трябва ясно да посочвате източника. Неудобството ми идва от факта, че това изискване — независимо от законовите основания за него — е просто част от утвърдената научна практика и от доброто възпитание.

Александър Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 10.IX.2008
Последна редакция: 11.III.2018
Съобразено с
html5/css3