Лого на страниците.

Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев

Система Orphus

Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!

Я не человек так называемой «академической науки». Я преподаватель. Если я не могу себе представить, как я буду говорить студентам о данном явлении, я не в состоянии и писать о нем.
Мирослав Янакиев. Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х. В: Чуждоезиково обучение, 2017 (XLIV), кн. 6, стр. 657–668.

23 декември 2017 — Отварям нова рубрика Фоноархив. Това наложи известно техническо преустройство на страниците. Старая се да не забелязвате тази работа, а да се ползвате само от новостите. Но това изисква време и може в някакъв период да виждате някои дребни несъответствия — не ми придиряте.

В брой шести на сп. Чуждоезиково обучение от тази година е отпечатана лекцията на Мирослав Янакиев Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х. Това стана възможно по инициатива на главния редактор на списанието проф. Димитър Веселинов. Тук, в Библиографията, може да видите ръкописа на лекцията [pdf].

 

Може да прочетете трудовете на М. Янакиев през раздела Библиография. Търсете препратките (html, pdf, djvu), за да ги откриете. Друг начин да следите какво е прибавено напоследък, е да поглеждате в раздела Промените. Ако не знаете как да четете файловете във формат PDF или DjVu, погледнете раздела Разяснения за страниците, където има подробни обяснения.

 

На 9 ноември 2008 г. се навърши едно десетилетие, откакто загубихме професор Мирослав Янакиев. Едновременно с това през същата година се навършиха и 85 години от рождението му. Затова колегите на Мирослав Янакиев от Софийския университет посветиха традиционните Кирило-Методиевски четения (12 май 2008 г.) [pdf] на тези годишнини.

На откриването доцент Мая Байрамова изтъкна, че никой от нас няма право да твърди, че познава работата на професор Янакиев. Ако правилно съм разбрал, тя имаше предвид, че колкото пъти препрочетеш някоя от книгите или статиите на професор Янакиев, толкова пъти откриваш нещо, което преди това не си видял, не си забелязал, не си разбрал. През изминалите години това непрекъснато се потвърждава. Ще се опитам да го илюстрирам с един почти анекдотичен случай.

Веднъж Янакиев изрази учудването си от факта, че експерименталната фонетика все още не е извлякла от сонаграмите онези характеристики, които са съществени за езиковото общуване. Сонаграмата е много богата на информация за работата на мозъка, каза Янакиев, един ден невролозите ще могат по нея да познаят, например, че някой е заплашен да получи инсулт след десет години.

И наистина, днес невролозите и неврофизиолозите вече усилено изследват сонаграмите като диагностично средство. Докато в експерименталната фонетика май дори не е формулирана още задачата, която на Янакиев се виждаше така очевидна.

Затова създавам тези страници. Основната им цел е да направят по-достъпни работите на професор Янакиев. С особена надежда мисля за по-младите колеги, за студентите. От друга страна, смятам да включа и текстове за Мирослав Янакиев, както и документи.

Да е живот и здраве, тези страници могат да бъдат разширявани много. В раздела Разяснения за страниците обяснявам накратко какви програмни средства са ви необходими, за да четете текстовете, представени тук. Там разяснявам и как бихте могли да помогнете, ако имате желание за това.

Откъде идва името на страниците — MirYan?

Така в последните си години се подписваше Мирослав Янакиев. Навярно го правеше най-вече на шега — тържественото „професор Янакиев“ винаги малко го притесняваше, но може би вече му беше и по-трудно да се подписва…

Искам да изразя голямата си благодарност към Надежда Василиевна Котова и към Мирена Янакиева, които разрешиха да се публикуват работите на професор Янакиев тук и помогнаха за създаването на тези страници. Благодаря и на всички останали съратници, които се включиха, и — надявам се — ще се включат по-нататък в разработката на страниците, посветени на професор Янакиев.

Накрая искам да кажа, че всички текстове, достъпни тук, са обект на авторско право по силата на закона. Вие спокойно може да ги четете, да ги копирате и да ги разпространявате за всякакви учебни и образователни цели, защото такава е волята на носителите на авторските права. Но ако искате да ги използвате за комерсиални цели, трябва да се свържете с тях (с носителите на авторските права) и да постигнете договореност.

И най-накрая, с известно неудобство, искам да напомня, че когато използвате или цитирате текстове от тези страници, трябва ясно да посочвате източника. Неудобството ми идва от факта, че това изискване — независимо от законовите основания за него — е просто част от утвърдената научна практика и от доброто възпитание.

Александър Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 10.IX.2008
Последна редакция: 31.XII.2017
Съобразено с
html5/css3