Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
Българска антропонимия. Материали
 
Е, наложи се да направя и такъв раздел, щото се събраха доста текстове. Пък сигурно ще има и още…
 
Имена на български граждани (2015)
Оценка на извадката от имена на български граждани по характеристиката „пол“
Практикум. Как да се работи с данните от извадката от имена на български граждани