Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
Александър Иванов
cream в режим „expert“
1. cream
2. Режим „експерт“
3. Най-важната команда: Undo
4. Придвижване на курсора из текста
5. Маркиране на текст
6. Основни редактиращи действия — Cut, Copy, Paste, Delete
7. Сливане на редове
8. Повторения на командата
9. Увеличаване и намаляване на число
10. Главни букви, малки букви
11. Отметки („чавки“, англ. marks)
12. Бърз преход на даден ред в текста
13. Хоризонтално отместване на текст или текстов блок
14. Форматиране на текст
15. Вмъкване на текст от файл
16. Външни програми и филтри
17. Регистри
18. Копиране от текста в командния ред
19. Копиране на текст от командния ред
20. BOM (Byte Order Mark)
21. Търсене и заместване в режим „експерт“
22. Оцветяване на търсения текст
23. Пак търсене и заместване — регулярни изрази
24. Командата g (global)
25. Макроезик
26. Букви и правописна проверка
27. За Windows
28. Още информация
Примери
Редът завършва с ^M
Вмъкване на празни редове
Изтриване на празните редове
Как да махнем шпации и табулатори в началото и в края на редовете?
HTML или какво все пак прави командата :%s:<[^>]\+>::g
Разместване на колони в таблица
Разбиване на текста на елементи (англ. tokenization)
а) Списък на символите в текста
б) Списък от изреченията в текста
в) Списък от думи (лекси)
г) Работа с пунктуацията
Направа на фреквентен или рангов речник
Конкорданс
Превръщане на форматиран (многоредов) абзац в неформатиран (едноредов) абзац
Адресна информация за лексите в текста
Обратен (a tergo) речник
Сума на честотите
glatcyt.vim — един полезен макрос за vim на пайтън
Забава с панграми