Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията

Система Orphus

Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!

Александър Иванов

Четива за глотометрията

Методика на глотометричното изследване

Текстов файл, бинарен файл

Вашият текстов редактор

Добре редактиран текст

cream в режим „expert“

Българска антропонимия. Материали

Имена на български граждани (2015)

Оценка на извадката от имена на български граждани по характеристиката „пол“

Практикум. Как да се работи с данните от извадката от имена на български граждани

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 06.II.2018
Съобразено с
html5/css3