Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
gchardict.py
 
Предназначение: фреквентен или рангов речник на символите в текста.
Технически изисквания: Python 3.x и модула gtools.
Параметри:
-h | --help – малко помощна информация;
-r | --range – рангов речник на символите (по подразбиране е фреквентен).
Пример:
$ gchardict.py -r < my_text.txt
 
ИЗТЕГЛЯНЕ: gchardict.py.zip.
 
Какво може да се пре/доработи: не се сещам :D
Програмиране: 2013, 2014, А. Иванов