Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
glist2dict.py
 
Предназначение: превръща списъчно представен текст, със или без класификатори, във фреквентен или рангов речник, прав или обратен (a tergo). Програмата фактически попълва полето за честоти и полето за адреси, ако е стартирана с -d. (Адрес е поредният номер на лексата в текста.) Ако за дадена лекса няма класификатор, полето за класификатор остава празно.
Технически изисквания: Python 3.x и модула gtools.
Параметри:
-h | --help — малко помощна информация;
-a | --atergo — обратен речник;
-d | --addresses — включване на адресна информация към лексата;
-l | --lower — думите се представят с малки букви в речника;
-r | --range — рангов речник (по подразбиране е фреквентен).
Пример:
$ glist2dict.py -r -l < my_text.list
 
ИЗТЕГЛЯНЕ: glist2dict.py.zip.
 
Какво може да се пре/доработи: не се сещам. Някакви идеи?
Програмиране: 2013, 2014, А. Иванов