Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
grenumb_kphn.py
 
Предназначение: Семпла обслужваща програма, която преномерира килофонните маркери, вече поставени в текст или в списъчно представен текст.
Технически изисквания: Python 3.x.
Параметри:
N — цяло положително число, по-голямо от нула; това е номерът на първата килофона в текста, от който нататък ще се преномерират останалите килофони;
-h | --help — малко помощна информация.
Пример:
$ grenumb_kphn.py 200 < text_kphn_100-150.txt > text_kphn_200-250.txt
 
ИЗТЕГЛЯНЕ: grenub_kphn.py.zip.
 
Какво може да се пре/доработи: Бе сигурно може да се преработи програмата да работи с метода re.sub() и с функция, която да увеличава числото. Ама не съм сигурен, че ще стане по-четлива или по-чевръста. Това е семпла обслужваща програма, която рядко се използва, та не се занимавайте с това, ако не ви се решават програмни етюди.
Програмиране: 2014, А. Иванов