Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
gtext2dict.py
 
Предназначение: превръща (добре редактиран) текст във фреквентен или рангов речник, прав или обратен (a tergo).
Технически изисквания: Python 3.x и модула gtools.
Параметри:
-h | --help – малко помощна информация;
-a | --atergo – обратен речник;
-d | --addresses — включване на адресна информация към лексата;
-l | --lower – думите се представят с малки букви в речника;
-r | --range – рангов речник (по подразбиране е фреквентен).
Пример:
$ gtext2dict.py -a < my_text.petxt > my_text_dict.atergo
 
ИЗТЕГЛЯНЕ: gtext2dict.py.zip.
 
Какво може да се пре/доработи: не се сещам. Някакви идеи?
Програмиране: 2013, 2014, А. Иванов