Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
gtools.vim
 
Предназначение: макрокоманда за cream/gvim/vim; въвежда бързи клавиши, клавишни последователност и някои команди:
При маркиран текст (Visual mode) маркираният текст се обгражда с маркери за:
Alt+D — диалог;
Alt+M — монолог;
Alt+N — разказ (narration);
Alt+C — разсъждение или описание (cogitation or description).
При списъчно представяне на текста в режим „експерт“ (Normal mode) следните клавишни последователности поставят морфосинтактични маркери за:
,n — N (noun) съществително;
,p — P (pronoun) местоимение;
,a — A (adjectiv) прилагателно;
,m — M (numeral) числително;
,h — H (the hybrid type: family name or adjectiv) фамилно име или прилагателно;
,v — V (verb) глагол;
,d — D (adverb) наречие;
,c — C (conjuntion) съюз;
,t — T (particle) частица;
,r — R (preposition) предлог;
,i — I (interjection) междуметие.
Маркерите са съобразени с класификацията, използвана в BulTreeBank.
Макросът изнася и командата CopyMatches (за употребата й вижте 25. Макроезик и Конкорданс). Само че тук съм включил „новият вариант“ на командата.
Технически изисквания: cream/gvim/vim с поддръжка на пайтън (Python).
 
ИЗТЕГЛЯНЕ: gtools.vim.zip.
 
Какво може да се пре/доработи: В зависимост от това кой вариант на glatcyr използвате, може да го прибавите тук. Така може да зареждате всичко необходимо от един файл. Там има и кратки обяснения как да се зарежда макрокомандата автоматично.
Програмиране: 2013, 2014, А. Иванов