Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
 
Мирослав Янакиев
Бележка към лекцията „Нови теории в езикознанието и отношението им към обучението по български език“, изнесена от доц. М. Янакиев [pdf]
Текстът е на лекция, очевидно изнасяна пред учители и записана на магнитофон. Не е много ясно кой е правил записът, допускам, че може и да е сам Янакиев. Машинописният текст, който намерихме, е първи екземпляр, вероятно е правен вкъщи, не е изключено разчитането на магнитофонния запис да е правено от Маргарита, първата съпруга на М. Янакиев.
Текстът е свален дословно и не е редактиран. Но е очевидно, че лекцията представлява „работен вариант“ на много текстове, които по-късно ще влязат в „Стилистиката и езиковото обучение“ (1977), та явно лекцията е изнасяна, докато Янакиев е работел върху книгата. Текстът завършва малко неочаквано — вероятно е ударил звънецът и Янакиев е трябвало да прекъсне.
А. И.