Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
Четива
 
Тук започвам да публикувам разни текстове за филология и глотометрия, за компютри и глотометрия, за програмиране и глотометрия, за линукс (Linux) и глотометрия. Не смятам да си поставям строги ограничения, но общо взето това ще са нещата, за които ще говоря. Надявам се, текстовете тук да бъдат нещо като въведение и допълнение към инициативата glotta.
Ще съм благодарен за всеки читателски отзвук. Използвайте, моля, електронната поща — тя е достъпна на всяка страница долу вляво.
Александър Иванов
 
Разкази за компютри
Когато нещата не вървят…
Как тръгва компютърът? BIOS. Операционна система
Файлове и директории
Четива за линукс
Сглобки (дистрибуции) на линукс
Четива за глотометрията
Методика на глотометричното изследване
Текстов файл, бинарен файл
Вашият текстов редактор
Добре редактиран текст
cream в режим „expert“
Българска антропонимия. Материали