Лого на страниците.

Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев

19 август 2023 — Днес се навършват сто години от рождението на проф. Янакиев. Виктор Любенов ми обърна внимание на съобщението по този повод на БТА. Благодаря, Викторе!

 

Може да прочетете трудовете на М. Янакиев през раздела Библиография. Търсете препратките (html, pdf, djvu), за да ги откриете. Друг начин да следите какво е прибавено напоследък, е да поглеждате в раздела Промените. Ако не знаете как да четете файловете във формат PDF или DjVu, погледнете раздела Разяснения за страниците, където има подробни обяснения.

 

През 2023 година се навършват 100 години от рождението на проф. Мирослав Янакиев. По този повод в издателството на Новия български университет се готви второ издание на „Българско стихознание“, а в Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ — на „Стилистиката и езиковото обучение“.

 

На 9 ноември 2008 г. се навърши едно десетилетие, откакто загубихме професор Мирослав Янакиев. Едновременно с това през същата година се навършиха и 85 години от рождението му. Затова колегите на Мирослав Янакиев от Софийския университет посветиха традиционните Кирило-Методиевски четения (12 май 2008 г.) [pdf] на тези годишнини.

На откриването доцент Мая Байрамова изтъкна, че никой от нас няма право да твърди, че познава работата на професор Янакиев. Ако правилно съм разбрал, тя имаше предвид, че колкото пъти препрочетеш някоя от книгите или статиите на професор Янакиев, толкова пъти откриваш нещо, което преди това не си видял, не си забелязал, не си разбрал. През изминалите години това непрекъснато се потвърждава. Ще се опитам да го илюстрирам с един почти анекдотичен случай.

Веднъж Янакиев изрази учудването си от факта, че експерименталната фонетика все още не е извлякла от сонаграмите онези характеристики, които са съществени за езиковото общуване. Сонаграмата е много богата на информация за работата на мозъка, каза Янакиев, един ден невролозите ще могат по нея да познаят, например, че някой е заплашен да получи инсулт след десет години.

И наистина, днес невролозите и неврофизиолозите вече усилено изследват сонаграмите като диагностично средство. Докато в експерименталната фонетика май дори не е формулирана още задачата, която на Янакиев се виждаше така очевидна.

Затова създавам тези страници. Основната им цел е да направят по-достъпни работите на професор Янакиев. С особена надежда мисля за по-младите колеги, за студентите. От друга страна, смятам да включа и текстове за Мирослав Янакиев, както и документи.

Да е живот и здраве, тези страници могат да бъдат разширявани много. В раздела Разяснения за страниците обяснявам накратко какви програмни средства са ви необходими, за да четете текстовете, представени тук. Там разяснявам и как бихте могли да помогнете, ако имате желание за това.

Откъде идва името на страниците — MirYan?

Така в последните си години се подписваше Мирослав Янакиев. Навярно го правеше най-вече на шега — тържественото „професор Янакиев“ винаги малко го притесняваше, но може би вече му беше и по-трудно да се подписва…

Искам да изразя голямата си благодарност към Надежда Василиевна Котова и към Мирена Янакиева, които разрешиха да се публикуват работите на професор Янакиев тук и помогнаха за създаването на тези страници. Благодаря и на всички останали съратници, които се включиха, и — надявам се — ще се включат по-нататък в разработката на страниците, посветени на професор Янакиев.

Накрая искам да кажа, че всички текстове, достъпни тук, са обект на авторско право по силата на закона. Вие спокойно може да ги четете, да ги копирате и да ги разпространявате за всякакви учебни и образователни цели, защото такава е волята на носителите на авторските права. Но ако искате да ги използвате за комерсиални цели, трябва да се свържете с тях (с носителите на авторските права) и да постигнете договореност.

И най-накрая, с известно неудобство, искам да напомня, че когато използвате или цитирате текстове от тези страници, трябва ясно да посочвате източника. Неудобството ми идва от факта, че това изискване — независимо от законовите основания за него — е просто част от утвърдената научна практика и от доброто възпитание.

Александър Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 10.IX.2008
Последна редакция: 19.VIII.2023
Съобразено с
html5/css3