Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива

 

Четива

Тук започвам да публикувам разни текстове за филология и глотометрия, за компютри и глотометрия, за програмиране и глотометрия, за линукс (Linux) и глотометрия. Не смятам да си поставям строги ограничения, но общо взето това ще са нещата, за които ще говоря. Надявам се, текстовете тук да бъдат нещо като въведение и допълнение към инициативата glotta.

Ще съм благодарен за всеки читателски отзвук. Използвайте, моля, електронната поща — тя е достъпна на всяка страница долу вляво.

Александър Иванов

Разкази за компютри

Когато нещата не вървят…

Как тръгва компютърът? BIOS. Операционна система

Файлове и директории

Четива за линукс

Сглобки (дистрибуции) на линукс

Настройка на часовника, датата и на часовата зона

Четива за глотометрията

Методика на глотометричното изследване

Текстов файл, бинарен файл

Вашият текстов редактор

Добре редактиран текст

cream в режим „expert“

Българска антропонимия. Материали

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 01.III.2011
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/ css3