Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 18. Копиране от текста в командния ред

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

18. Копиране от текста в командния ред

В командния ред натискате Ctrl+R, след което въвеждате името на регистъра, от който ще се копира текстът (+ е името на системния регистър за временно съхраняване, " е подразбиращият се регистър).

Ако искате да копирате в командния ред или в реда за търсене думата, в която е курсорът, използвайте Ctrl+R Ctrl+W или Ctrl+R Ctrl+A, а с Ctrl+R % въвеждате името на файла, който редактирате — понякога това е много удобно.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3