Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 6. Основни редактиращи действия — Cut, Copy, Paste, Delete

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

6. Основни редактиращи действия — Cut, Copy, Paste, Delete

Във vim няма истински Delete (изтриване). Има само Cut (изтриване от редактирания текст и запис в памет за временно съхраняване). Само че в документацията това действие наричат „изтриване“ (delete) и съответните команди са свързани с буквата „d“. Така

dd — изтрива реда, на който е курсорът;

D — изтрива текста от курсора до края на реда;

d^ — изтрива текста пред курсора до началото на реда (нали помните? ^ е маркерът за начало на реда);

d — изтрива маркирания текст;

p — (малка латинска буква p) вмъква текст от паметта за временно съхраняване — вдясно и под курсора. Може да си мислите, че командата p идва от Paste, но в документацията на vim това действие се описва като put.

P — (главна латинска буква P) вмъква текст от паметта за временно съхраняване вляво от курсора. Тази команда може да ви се стори излишна, но става незаменима, ако трябва да вмъкнете текст пред първия символ в реда или пред първа колона в таблица.

y — това е действието Copy — маркираният текст се записва в паметта за временно съхранение, без да се изтрива от редактирания текст. В документацията на vim това действие е описано като yunk.

yy — копира реда, на който е курсорът, в паметта за временно съхраняване.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3