Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 14. Форматиране на текст

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

14. Форматиране на текст

Тази тема е почти безинтересна за филолога изследовател, защото неговият „суров материал“ е неформатиран текст, в който всеки абзац представлява един („дълъг“) ред, а между абзаците има празен ред. Вижте Добре редактиран текст. И все пак…

В текстовия режим на cream клавишната комбинация Ctrl+W (W е от wrap) „начупва“ редовете в прозореца, така че абзацът („дългият“ ред) да се вижда добре. Следващото натискане на Ctrl+W „опъва“ всеки абзац на един ред и когато абзацът е дълъг, текстът ще „стърчи“ вдясно от прозореца.

Начупването на редовете в прозореца е само графично, екранно представяне на реда (абзаца) в прозореца — знак за край на реда има само в края на абзаца. Може да се убедите в това, като направите видими прозрачните символи чрез F4.

Ако сте се лишили от удобствата на cream и работите просто с vim или gvim, може, разбира се, да получите същия ефект. Командата

:set wrap

начупва редовете в прозореца, а командата

:set nowrap

премахва начупването. Но… vim/gvim с командата :set wrap начупват редовете съвсем механично в края на прозореца, като пренасят части от думата или дори само пунктуационни знакове на следващия ред. Така текстът става много нечетлив. Може да постигнете красивия ефект на cream — редовете да се „счупват“ на цели думи — със следната последователност от команди:

:set formatoptions=1

:set lbr

или същото на един ред:

:set formatoptions=1 lbr

Може и да се сетите (или да проверите): lbr е съкращение от linebreak, а formatoptions може да се съкрати до fo, та става най-кратко така:

:set fo=1 lbr

Ама защо ви трябва беля! Нали имате cream?!

Но като посвикнете малко с режима „експерт“ на cream, с изненада ще установите, че се чувствате добре и в конзолния vim.

Когато говорят за форматиране на текст, специалистите имат предвид нещо такова, каквото виждате в помощните страници (man pages) на Linux, а и в помощната информация на vim — врезки за новия ред, различна степен на отстъп на текста, подравняване на текста вляво и вдясно, пренасяне на части от думите на нов ред и т. н. Ако свалите текст от Gutenberg, от руската библиотека на Максим Мошков lib.ru или от българската библиотека chitanka.info на Борислав Манолов, текстовете също ще бъдат по един или друг начин форматирани.

Както вече казах, това пречи на филолога изследовател и той обикновено трябва да го премахне — в Добре редактиран текст обяснявам как може да стане това. Вижте тук и примера Превръщане на форматиран (многоредов) абзац в неформатиран (едноредов) абзац. Но е хубаво да знаете, че може да форматирате текст — било с вътрешните команди на vim, било като се използва някаква външна форматираща програма.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3