Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 17. Регистри

Система Orphus

Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!

Александър Иванов

cream в режим „expert“

17. Регистри

В терминологията на vim „регистър“ се нарича паметта за временно съхраняване (clipboard).

Vim поддържа множество „регистри“, впрочем, това правят вече и операционните системи. Със знака кавичка (") предупреждавате програмата, че се обръщате към регистър, след това трябва да въведете името на регистъра: това са малките латински букви от a до z, както и някои други символи, имена на „стандартни“ регистри.

Тази последователност трябва да предшества командата, например "ayy ще копира реда, където е курсорът (yy), в регистър "a.

Ако копирате текст в даден регистър, например в регистъра "x, и се обърнете към него с главна буква X, например "Xy, това е инструкция новият текст да се добави към съществуващия в регистъра, а не да го замести, тоест това е действието append, приложено към съдържанието на регистъра.

Всички регистри и съдържанието им може да видите с :registers (или :reg) Както при отметките, има и регистри със специални имена, например регистърът с име " се използва като подразбираща се памет за временно съхраняване. Така командата p и ""p правят едно и също нещо.

Регистърът "+ съдържа последният текст, записан в системната памет за временно съхраняване, а ако копирате там текст, той ще се прехвърли и в системния буфер, с което става достъпен и за други програми.

Регистърът "_ е „черна дупка“ — всичко, записано в него се загубва. Така "_dd ще изтрие безвъзвратно реда, на който е курсорът. (Е, не съвсем безвъзвратно, защото undo работи.) Когато казах, че във vim няма истински Delete, не бях съвсем прав — може да изтриете напълно текст, ако го запишете в регистъра "_. Когато се чете от този регистър, чете се просто… нищо. Така командата

:let @x = @_

ще препише „нищо“ в регистъра x, тоест ще изчисти съдържанието на регистъра x. Има много начини да се изчисти съдържанието на един регистър — по-нататък ще покажа и други.

Когато напускате cream, съдържанието на регистрите се запомня — така при следващото стартиране на програмата съдържанието на регистрите се възстановява.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 19.II.2018
Съобразено с
html5/css3