Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 10. Главни букви, малки букви

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

10. Главни букви, малки букви

В менюто Format на cream има раздел Capitalize, UPPERCASE, чрез който думата, в която е курсорът, или маркираният текст се „преписва“ с главни букви. Разделът Capitalize, lowercase конвертира по същия начин текста с малки букви. Там има и трети раздел — Capitalize Title Case, — чрез който само първата буква на думата или на думите в маркирания текст се прави главна — ясно, това е от английската полиграфическа практика. Разбира се, в режима „експерт“ има още повече възможности:

~ — „обръща“ буквата под курсора — главната става малка, а малката — главна; курсорът се премества на следващата буква вдясно и може да продължите;

guu — преписва реда, където е курсорът, с малки букви;

gUU — преписва реда, където е курсорът, с главни букви;

ggguG — преписва целия текст с малки букви (за командите gg и G — вижте Придвижване на курсора из текста);

gggUG — преписва целия текст с главни букви.

Вижте още и раздела Търсене и заместване в режим „експерт“.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3