Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Когато нещата не вървят… > Кой хакер? Кой кракер?

 

Александър Иванов

Когато нещата не вървят

Кой хакер? Кой кракер?

Оф! Много кофти! Не стига, че английски думи, ами и едносрични, ами и съзвучни… Как да ги оправиш?!

Вярно, „нормалният“ човек не ги различава. Журналистите също са нормални хора, та и те зле ги различават. Ама програмистите, особено тези, които работят в отворения код, ги различават много добре.

Простият отговор е такъв — хакерът е добрият, героят в бяло; кракерът е лошият, героят в черно.

Кракерът винаги е лош. Това е повече или по-малко квалифициран в областта на информатиката човек, който се стреми да „чупи“ мрежови защити или защитите на фирмените програми, краде пароли или списъци с адреси на електронната поща, или номера на кредитни карти (за всичко това има пазар), пише злонамерен софтуер, понякога създава или използва и находчиви технически устройства. Целта на кракера често е просто криминална, но има примери за най-обикновено безсмислено зло — има хора, които обичат да правят зло. Има — това е факт, с който трябва да свикнеш.

Създателите и идеолозите на отворения код сами се определят като „хакери“. Под това те разбират високо квалифициран, грядущ специалист в информационните технологии, който може да вникне в проблема и в софтуера, който решава този проблем, може да открие грешка или заплаха за сигурността в този софтуер и да предложи решение, може да се включи в софтуерен проект, да реализира по-ефективен алгоритъм или да добави нова функционалност, пък ако се наложи, да поеме и ръководството на проекта.

Ако ти, например, разгледаш класа KphnBG() от gtools.py, ако анализираш правилата за преброяване на килофони в полски (немски, френски, английски, белоруски, чешки) текст и предложиш тук програмен клас KphnPL() (съответно KphnDЕ(), KphnFR(), KphnEN(), KphnBY(), KphnCZ() и т. н.), който да включим в gtools.py, ти ще постъпиш точно като хакер, както го разбират привържениците на отворения код.

Трябва накрая да кажа, че и в английския език разликата между хакер и кракер далече не се прави толкова еднозначно, колкото я правят привържениците на отворения код.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 28.IV.2023
Съобразено с
html5/css3