Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Разкази за компютри

 

Александър Иванов

Разкази за компютри

Компютърът е машина за обработка на символна информация — той прекрасно обработва буквена информация. При това я обработва с огромна скорост. Затова днес филологът има възможност сам с простичкия си домашен компютър да извършва изследвания, каквито преди двадесет-тридесет години просто не бяха възможни — нито като време, нито като количество човешки труд, нито като средства.

Защо тогава тези изследвания ги няма?

Отговорът на този въпрос не е в областта на технологиите. По-скоро трябва да го търсим в развитието на културата.

На мене ми е омръзнало възрастни хора, занимаващи се от десетилетия с интелектуален труд, да ми звънят по телефона и да ме питат „Къде ми е файлът?“. Или „Ах, загубих си текста!“. И често пъти наистина го е загубил.

А между тези хора има такива, които с кратко замисляне могат да ти кажат библиотечната сигнатура на ръкопис в библиотека на другия край на света, където са работили преди десет или петнадесет години.

Такъв човек просто отказва да си направи труда да разбере простите принципи, чрез които се запазва информацията в компютъра му, защото е „хуманитарист“ и „нищо не разбира от компютри“…

А да работи с каталозите в библиотеката знае, нали!

Затова аз започвам тези разкази за компютри, в които ще се опитам да обяснявам елементарните неща по елементарен начин. Защото съвременният човек „знае за компютри“ далеч повече, отколкото си мисли. Компютрите просто реализират в съвременна техническа форма стари културни достижения — от възникването на писменостите до каталозите на библиотеката.

Представям си читателя като филолог, който, дори да е изкарал някакъв курс по „компютърна грамотност“, губи понякога някой файл. Разбира се, не е задължително читателят ми да е филолог — достатъчно е да изпитва известни колебания в отношенията си с компютъра, за да чете тези текстове.

И още нещо — това са все пак отделни четива. Може да прескачате, когато обяснявам неща, които вече знаете. Ако пък ви се струва трудно, това което обяснявам — отново прескачайте. Винаги може да се върнете към обясненията ми по-късно, когато натрупате повече опит. Изобщо — четете само онова, което ви е интересно.

Аз пък ще се радвам на всякакви коментари и въпроси. За мене ще е от полза да разбера какво не съм обяснил както трябва или какво съм пропуснал да обясня. Използвайте електронната поща — тя е затова.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 28.I.2018
Съобразено с
html5/css3