Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Библиография > Бележка към NEIGEA

 

Бележка към NEIGEA

Тук представям копие от личния си екземпляр на NEOGEA, надписан от Мирослав Янакиев. Аз пък съм проявил съобразителност да отбележа датата, на която той ми е дал този екземпляр: 23 август 1997 година.

Че Янакиев пръв сред колегите си осмисляше и използваше възможностите на компютърната техника, е известно.

По-малко известно е, че той — пак пръв — започна да разпространява текстовете си сред колегите си, преди да ги публикува, за да се съобрази с евентуалната критика и забележки, да отстрани евентуалните грешки. И екземплярът, даден ми от М. Янакиев, съвсем не е някакво изключение, нито „специално предпочитание“.

А днес това е вече практика в много центрове, където се гради наука.

Така че на този текст трябва да гледаме като на общо взето завършен, но все още подлежащ на редактиране материал.

В Университетския архив на Новия български университет, където Мирена Янакиева предостави архива на Мирослав Янакиев, има още варианти на NEOGEA. Така че не бива да ни учудват технически различия: например Н.В. Котова е отбелязала в библиографията ръкописа на NEOGEA като 80 страници, пък в моя екземпляр са 56. Тепърва ще трябва да се сравняват тези различни редакции, за да видим в каква посока е развивал М. Янакиев идеите си.

Но не е трудно и отсега да се види, че проблемите, разглеждани от М. Янакиев в този текст, са го занимавали с години и дори с десетилетия.

Защото Янакиев беше преди всичко учител. Той предвидливо виждаше пред какви проблеми ще се изправи обучението и възпитанието на децата и младежта в близкото бъдеще и се опитва — в тази мечта за международни образователни стандарти — да ги предварди.

Част от идеите, заложени в NEOGEA (предимно по-старите, предимно онези, които бяха развити в ПГО — Програмна група по образованието), вече се осъществяват в други страни, например във Финландия.

Други тепърва ще се осъзнават и осъществяват. Дори ако създателите им никога не са чували името „Мирослав Янакиев“.

Ама това нали все пак зависи от мене и от тебе? Нали?

А. И.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3