Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Библиография > Бележка към NEIGEA

Система Orphus

Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!

Бележка към NEIGEA

Тук представям копие от личния си екземпляр на NEOGEA, надписан от Мирослав Янакиев. Аз пък съм проявил съобразителност да отбележа датата, на която той ми е дал този екземпляр: 23 август 1997 година.

Че Янакиев пръв сред колегите си осмисляше и използваше възможностите на компютърната техника, е известно.

По-малко известно е, че той — пак пръв — започна да разпространява текстовете си сред колегите си, преди да ги публикува, за да се съобрази с евентуалната критика и забележки, да отстрани евентуалните грешки. И екземплярът, даден ми от М. Янакиев, съвсем не е някакво изключение, нито „специално предпочитание“.

А днес това е вече практика в много центрове, където се гради наука.

Така че на този текст трябва да гледаме като на общо взето завършен, но все още подлежащ на редактиране материал.

В Университетския архив на Новия български университет, където Мирена Янакиева предостави архива на Мирослав Янакиев, има още варианти на NEOGEA. Така че не бива да ни учудват технически различия: например Н.В. Котова е отбелязала в библиографията ръкописа на NEOGEA като 80 страници, пък в моя екземпляр са 56. Тепърва ще трябва да се сравняват тези различни редакции, за да видим в каква посока е развивал М. Янакиев идеите си.

Но не е трудно и отсега да се види, че проблемите, разглеждани от М. Янакиев в този текст, са го занимавали с години и дори с десетилетия.

Защото Янакиев беше преди всичко учител. Той предвидливо виждаше пред какви проблеми ще се изправи обучението и възпитанието на децата и младежта в близкото бъдеще и се опитва — в тази мечта за международни образователни стандарти — да ги предварди.

Част от идеите, заложени в NEOGEA (предимно по-старите, предимно онези, които бяха развити в ПГО — Програмна група по образованието), вече се осъществяват в други страни, например във Финландия.

Други тепърва ще се осъзнават и осъществяват. Дори ако създателите им никога не са чували името „Мирослав Янакиев“.

Ама това нали все пак зависи от мене и от тебе? Нали?

А. И.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 26.II.2018
Съобразено с
html5/css3