Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > glotta > gchardict.py

 

gchardict.py

Предназначение: фреквентен или рангов речник на символите в текста.

Технически изисквания: Python 3.x и модула gtools.

Параметри:

-h | --help – малко помощна информация;

-r | --range – рангов речник на символите (по подразбиране е фреквентен).

Пример:

$ gchardict.py -r < my_text.txt

ИЗТЕГЛЯНЕ: gchardict.py.zip.

Какво може да се пре/доработи: не се сещам :D

Програмиране: 2013, 2014, А. Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 07.VI.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3