Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > glotta > grenumb_kphn/py

 

grenumb_kphn.py

Предназначение: Семпла обслужваща програма, която преномерира килофонните маркери, вече поставени в текст или в списъчно представен текст.

Технически изисквания: Python 3.x.

Параметри:

N — цяло положително число, по-голямо от нула; това е номерът на първата килофона в текста, от който нататък ще се преномерират останалите килофони;

-h | --help — малко помощна информация.

Пример:

$ grenumb_kphn.py 200 < text_kphn_100-150.txt > text_kphn_200-250.txt

ИЗТЕГЛЯНЕ: grenub_kphn.py.zip.

Какво може да се пре/доработи: Бе сигурно може да се преработи програмата да работи с метода re.sub() и с функция, която да увеличава числото. Ама не съм сигурен, че ще стане по-четлива или по-чевръста. Това е семпла обслужваща програма, която рядко се използва, та не се занимавайте с това, ако не ви се решават програмни етюди.

Програмиране: 2014, А. Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 25.VIII.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3