Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > glotta > gtext2dict.py

 

gtext2dict.py

Предназначение: превръща (добре редактиран) текст във фреквентен или рангов речник, прав или обратен (a tergo).

Технически изисквания: Python 3.x и модула gtools.

Параметри:

-h | --help – малко помощна информация;

-a | --atergo – обратен речник;

-d | --addresses — включване на адресна информация към лексата;

-l | --lower – думите се представят с малки букви в речника;

-r | --range – рангов речник (по подразбиране е фреквентен).

Пример:

$ gtext2dict.py -a < my_text.petxt > my_text_dict.atergo

ИЗТЕГЛЯНЕ: gtext2dict.py.zip.

Какво може да се пре/доработи: не се сещам. Някакви идеи?

Програмиране: 2013, 2014, А. Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 07.VI.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3