Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > glotta > gtools.py

 

gtools.py

Предназначение: основен модул, който се използва от всички останали програмки. Няма документация към него и сигурно няма да има, защото непрекъснато го поправям и допълвам. За сметка на това се старая в модула да има достатъчно обяснения. Сигурно не навсякъде съм успял, съжалявам. Само да подскажа: на останалите програмки може да гледате като на примери — в тях се вижда как се работи с модула.

Технически изисквания: Python 3.x и модула chardet, ако искате да използвате програмката gchardet.py.

ИЗТЕГЛЯНЕ: gtools.py.zip.

Какво може да се пре/доработи: Какво ли не. Ама филологът най-добре да се помъчи да направи броячка на килофони за който език добре познава (вижте за сравнение класа KphnBG). Ако става, де. Защото при сръбски и хърватски няма да е толкова лесно — не отбелязват в писмото дължината на гласните. Пусти Вук Караджич…

Програмиране: 2011, 2014, А. Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 27.V.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3