Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Библиография > Бележка за „Вертолет“ или въртолет

 

Бележка за «„Вертолет“ или въртолет»

Приготвям за публикуване в интернет бележката на Мирослав Янакиев «„Вертолет“ или въртолет».

Янакиев е писал много в областта на тъй наречената езикова култура, той е влагал много усилия, за да популяризира филологическите знания, да обяснява и да разяснява. Дори някои от „най-сериозните“ му книги са написани популярно, разбираемо за широк кръг читатели. А това, както е известно, е по-трудно за автора, отколкото да се придържа към изпитания академичен стил на изложение. Въпреки това в областта на жанра езикова бележка комай «„Вертолет“ или въртолет» е единствената му изява. Защо?

Щом като човек си зададе този въпрос, отговорът става очевиден.

Жанрът езикова бележка по замисъл е нормативистичен — целта му е да определи кое е „правилно“ и кое е „неправилно“. Това личи дори в графичното и в пунктуационното оформяне на заглавията: „неправилната“ форма се поставя в кавички, „правилната“ се изписва с курсив. Такава е практиката в нашите филологически списания, така е оформено и заглавието на тази бележка от 1959 година.

Само че М. Янакиев развива и проповядва друг подход към езиковите факти — стилистичния. При него целта не е да се определи кое е „правилно“ и кое е „неправилно“, целта при него е да се определи кое е уместно и кое не е уместно. Така, например, въпросът кое е правилно да се казва — „хляб“ или „леб“? — просто губи смисъл. В кръчма в Трънско или из Шоплъка сигурно ще е по-уместно да поискаш „малко леб“, освен ако не желаеш да демонстрираш, че не си оттук, че не си местен.

И ето че специалистът по стилистика, човекът, който е учел студентите си по журналистика как с целенасочени редакторски промени можеш да превърнеш текст от един жанр (например, уводна статия или дописка) в друг (например, очерк), не се е побрал в жанра, не е спазил изискванията му. Препоръка за „правилна форма“ всъщност тук няма. Само на едно място Янакиев е написал: „М. Въгленов е прав, като настоява на български да се казва въртолет, а не вертолет“. И веднага след това: „Интересно е обаче да се установи на какво се дължи несъответствието на „вътрешните форми“ на гръцкото по морфемния си състав хеликоптер и славянския му превод вертолет (въртолет)“. Тъй де, смисъл има филологическото изследване, а не размаханият даскалски показалец.

Всеки от нас обича да дава акъл — това е разпространена човешка слабост и надали някой е предпазен от нея. Но ако сте филолог, настоятелно моля: четете стари езикови бележки — от преди двадесет, тридесет, четиридесет, петдесет години. Това, навярно, ще ви предпази от прибързани заключения. Някой да е чувал напоследък въртолет? Дори неизвестен автор в уикипедията е написал: „вертолет..., понякога неправилно въртолет". Авторът на тази статия не е чел бележките на М. Въгленов и М. Янакиев, иначе щеше да знае, че формата въртолет си е съвсем правилна, само дето не се е наложила и е останала като рядко използван (но не „неправилен“!) вариант…

А. И.

Забележка (23.VIII.2011): Статията в уикипедията, която посочвам, е вече редактирана. А. И.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 28.IX.2008
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3